2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ VENE KEEL (emakeelena)

VENE KEEL (emakeelena)

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee

Vene keel (emakeelena ) olümpiaadi eelvooru kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 1. detsember 2014.

Tööd esitada aadressile:

Vene keele emakeelena olümpiaad

Tartu Ülikooli vene keele õppetool

Lossi 3 - 225

51004 Tartu

Vene keel (emakeelena) olümpiaadi üleriigiline lõppvoor 9. - 12. klassi õpilastele toimub 2. - 3. märtsil 2015 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee