2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ FILOSOOFIA

FILOSOOFIA

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Filosoofiaolümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 23. veebruar 2015 aadressile  leoluks@hot.ee

Filosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 26. - 29. märtsil 2015 Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline filosoofiaolümpiaad toimub  2015. aasta maikuus Eestis, Tartus.