2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor toimub üheaegselt 6. - 12. klasside õpilastele 7. jaanuaril 2015 kell 12.00 - 14.00.  

Tallinna piirkonnavoor 6. - 12. klasside õpilastele toimub 31. jaanuaril 2015 Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis.

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor gümnaasiumide õpilastele toimub 7. - 8. märtsil Tartu Ülikoolis ja põhikoolide õpilastele 15. - 17. mail (toimumiskoht teatatakse hiljem).

Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad toimub  12. - 19. aprillil 2015 Taanis.