2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

 Geograafiaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 18. novembril 2014.  

 NB!  Tallinna piirkonnavoor toimub 2014/2015. õppeaastal kahes koolis:

7. - 9. klasside õpilastele 13. detsembril 2014 algusega kell 10.00 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis, 

10. - 12. klasside õpilastele 13. detsembril 2014 algusega kell 10.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 7. - 12. klasside õpilastele 8. - 9. mail 2015 (koht täpsustamisel).

Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad toimub 11. - 17. augustil 2015 Moskvas.