KEEMIA

Keemiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Ülelinnaline koolivoor toimub 8. detsembril 2014.

Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 24. jaanuaril 2015 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

Keemiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 27 - 28. märtsil 2015 Tartu Ülikoolis. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klassi õpilased. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta on alates 20. märtsist aadressil  http://olympiaadid.haridus.ee 

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoorudes (üleriigiliselt) hästi osalenud 8. klassi õpilastele toimub huvipäev Tartus 10. aprillil 2015. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab keemiaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid > keemia.  Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi korraldab Tallinna Haridusamet (vt Teade huvipäeval osalejatele).

Rahvusvaheline keemiaolümpiaad toimub 20. - 28. juulil 2015 Aserbaid¾aanis.