2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Ülelinnaline koolivoor toimub 27. jaanuaril 2015.

Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 28. veebruaril 2015 Tallinna Reaalkoolis.

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 11. - 12. aprillil 2015 Tartu Ülikoolis. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile(lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad toimub 5. - 12. juulil 2015 Indias.