2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel    http://www.teaduskool.ut.ee

Informaatikaolümpiaadi eelvoor toimub 6.detsembril 2014  Tallinna Reaalkoolis ja Tallinna Ühisgümnaasiumis (vt juhendit).

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor  14. - 15. veebruaril 2015 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisse lõppvooru korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad toimub 19. - 26. juulil 2015 Kasahstanis.