2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ MAJANDUS

MAJANDUS

Majandusolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Majandusolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 7. märtsil 2015 Tallinna Reaalkoolis. Olümpiaadil osalemiseks registreerida 27. veenbruariks aadressil  ene.saar@real.edu.ee 

Üleriigiline lõppvoor toimub 10. - 12. klasside õpilastele 2. aprillil 2015 Tallinnas.