2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ TEADMISTE VÕISTLUS 2014

TEADMISTE VÕISTLUS 2014

 

         TEADMISTE VÕISTLUS  - 10! 

Esimene Teadmiste võistlus toimus 2005. aastal.

 

Teadmiste võistlus 2014 koolide võistkondadele toimub 27. novembril 2014 Tallinna 21. Koolis.

 

                                    TEADMISTE VÕISTLUS 2014

Teadmiste võistlusega 2014 juhtisime tähelepanu õpilastele, kes osalevad olümpiaadidel, väärtustasime koolide meeskonnatööd ja tähistasime Teadmiste võistluse 10. aastapäeva.

Võistlusel osales 35 gümnaasiumi, 6 põhikooli ja 3 külalisvõistkonda.

 Võistluse korraldajad ja ¾ürii tänavad kõikide võistkondade liikmeid tubli esinemise eest Teadmiste võistlusel 2014!

         Aitäh kõigile, kes tegid meiega kaasa rännaku teadmiste valdkonda kümne aasta joksul!