2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA

MATEMAATIKA

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Ülelinnaline koolivoor toimub 15. jaanuaril 2015.

Tallinna piirkonnavoor 7. - 12. klasside õpilastele 7. veebruaril 2015 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis.

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 4. - 5. aprillil 2015 Tartu Ülikoolis. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klasside õpilased. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud 7. - 8. klasside õpilastele toimub matemaatika huvipäev 10. aprillil 2015 Tartus. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab matemaatikaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid  > matemaatika  Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi Tallinna korraldab Tallinna Haridusamet  (vt Teade huvipäeval osalejatele).

Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad toimub 4. - 16. juulil 2015 Tais.