2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ INIMESEÕPETUS

INIMESEÕPETUS

Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  http://teaduskool.ut.ee

Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor toimub 8. aprillil 2015 (elektooniline)  ja üleriigiline lõppvoor 12. mail 2015 Tallinnas.