2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ RAHVALUULE

RAHVALUULE

Rahvaluuleolümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Rahvaluuleolümpiaadi eelvooru tööde esitamise tähtaeg on 19. jaanuar 2015.

Tööd esitada aadressile:

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond

Tartu Ülikool

Ülikooli 18

Tartu 50090

Rahvaluuleolümpiaadi lõppvoor toimub 12. - 13. märtsil 2015 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee