2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ KÄSITÖÖ -JA KODUNDUS

KÄSITÖÖ -JA KODUNDUS

Käsitöö ja kodunduse konkursi üleriigiline juhend ja info konkursi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Käsitöö ja kodunduse konkursi Tallinna piirkonnavoor toimub 5. märtsil 2015 Kadrioru Saksa Gümnaasiumis.

Käsitöö ja kodunduse konkursi üleriigiline lõppvoor toimub 17. aprillil 2015 Tallinna Ülikoolis.