2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ ÜHISKONNAÕPETUS

ÜHISKONNAÕPETUS

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi elektrooniline voor toimub 14. veebruaril 2015. Olümpiaadil osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Info eelregistreerimise kohta on Eesti Ajaloo-ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel www.eays.edu.ee

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub 18. märtsil 2015 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee