2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ TÖÖÕPETUS

TÖÖÕPETUS

Tööõpetuse konkursi üleriigiline juhend ja info konkursi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Tööõpetuse konkursi Tallinna piirkonnavoor toimub 5. märtsil 2015 Tallinna Arte Gümnaasiumis.

Tööõpetuse konkursi üleriigiline lõppvoor toimub 17. aprillil 2015 Tallinna Ülikoolis.