2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ SOOME KEEL

SOOME KEEL

Soome keele olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Soome keele olümpiaadi eelvooru test saadetakse üleriigilise zürii poolt koolidesse jaanuaris 2015.

Soome keele olümpiaadi lõppvoor toimub 10. aprillil 2015 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee