2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA \ TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TALLINNA PIIRKONNAVOOR

8.02. edastasime matemaatikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru tulemuste protokolli üleriigilisele ¾üriile. Kõikidest piirkondadest (maakondadest, linnadest) laekunud protokollide alusel määras üleriigiline ¾ürii igas klassis punktisumma alampiiri, millest ülespoole kuuluvad õpilaste tööd ¾ürii poolt ülehindamisele ühtsete kriteeriumite põhjal.

TÜ Teaduskooli poolt 16.02. teatatud punktisumma alampiirid : 12.kl - 18 punkti, 11.kl - 14 punkti, 10.kl - 22 punkti, 9.kl - 21 punkti, 8.kl - 24 punkti, 7.kl. - 25 punkti.

16. veebruaril edastasime üleriigilisele ¾üriile need Tallinna õpilaste tööd, mis said Tallinna komisjoni poolt vähemalt ¾ürii määratud alampiiri jagu punkte. Üleriigiline ¾ürii vaatab piirkondadest saabunud tööd läbi ning vajadusel ühtlustab hindamist.

Matemaatikaolümpiaadi üleriigilisse lõppvooru kutsutute (9. - 12.kl) nimekiri ja huvipäevale kutsutute (7. - 8.kl) nimekiri avalikustatakse TÜ Teaduskooli kodulehel hiljemalt 9. märtsil.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisse lõppvooru (4. - 5. aprill) ja huvipäevale (10. aprill) korraldab Tallinna Haridusamet.

Info sõidu korralduse kohta lõppvooru tehakse teatavaks Haridusameti olümpiaadide lehel http://olumpiaadid.haridus.ee hiljemalt 25. märtsil ja huvipäeva kohta hiljemalt 2. aprillil.