2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ KEEMIA \ TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TALLINNA PIIRKONNAVOOR

Komisjoni otsusega on 12.02.15. tehtud parandused 9. klassi, 10. klassi ja 11. klassi olümpiaaditööde hindamisel. Õpilasi on protokollis tehtud parandustest teavitatud.

Komisjon palub eksimuse pärast vabandust kõigi õpilaste käest, kelle saavutatud kohta parandus mõjutab.