2014/2015. õa \ ÕPPEAINED \ PRANTSUSE KEEL

PRANTSUSE KEEL

Prantsuse keele olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee

Prantsuse keele olümpiaadi koolivoor toimub koolides 29. jaanuaril 2015 Interneti vahenusel.

Olümpiaadil osalemiseks palume koolidel registreeruda 22. jaanuariks meiliaadressil  merilyn.meristo@tlu.ee  teatades õpilaste, nende õpetajate ja kooli nime.

 Prantsuse keele olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 16. veebruaril Tallinna Ülikoolis.