2015/2016. õa \ ÕPPEAINED \ KEEMIA \ TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TALLINNA PIIRKONNAVOOR

Komisjoni otsusega on tehtud 3.02. parandused 12. klassi olümpiaaditööde hindamisel.

Komisjon palub vabandust eksimuse pärast kõigi õpilaste käest, kelle saavutatud kohta parandus mõjutab.