KOOLIVOOR

Füüsikaolümpiaadi koolivooru ülesannete lahendustes on tehtud parandused järgmiselt:

 * 8. klass ülesanne nr 4

 * 9. klass ülesanne nr 3

 * 10. klass ülesanne nr 2

 Komisjon vabandab!