EMAKEEL

Emakeeleolümpiaadi uurimistööde esitamise tähtaeg on 17. jaanuar 2022 (vt juhendit).

2021/2022. õppeaasta olümpiaadi põhiteema on "Suuline keel kõnes ja kirjas".

Uurimustöö tuleb esitada elektroonilisel kujul ja saata aadressile reili.argus@tlu.ee

Emakeeleolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor (7.-12. klass) toimub 1. veebruaril 2022 kell 15.00-17.30 Jakob Westholmi Gümnaasiumis. 

Emakeeleolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 7.-12. klasside õpilastele toimub 11.-12. märtsil 2022. Olümpiaadi korraldab Tartu Ülikool.

 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/emakeeleolumpiaad