2021/2022. õa \ ÕPPEAINED \ GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA

Geograafiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor toimub 25. jaanuaril 2022 koolides alljärgnevatel kellaaegadel:

7. klass kell 9.00-10.15

8. klass kell 10.30-11.45

9. klass kell 12.15-13.30

10.-12. klass kell 13.45-15.15

Tallinna piirkonnavoor toimub Tallinna Reaalkoolis 15. veebruaril 2022 elektrooniliselt alljärgnevalt:

7. klass kell 8.30-10.30

8. klass kell 11.00-13.00

9. klass kell 9.00-11.00

10.-12. klass 12.-14.00

Vene keelne Tallinna piirkonnavoor 7.-12. klasside õpilastele toimub Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis elektrooniliselt 15. veebruaril 2022 kell 9.00-11.00.

Geograafiaolümpiaadi lõppvoor toimub 6.-7. mail 2022.

 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/geograafiaolumpiaad