2004/2005. õa. \ ÕPPEAINED \ Inglise keel

Inglise keel


Üleriigiline juhend ja üleriigilises lõppvoorus osalenute tulemused on aadressil http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

10. - 12. klassi õpilaste kirjalike tööde esitamise tähtaeg
             24. jaanuar 2005

Tööd esitada aadressil:
    Inglise keele olümpiaad
    Filoloogiateaduskonna keelekeskus
    Tallinna Pedagoogikaülikool
    Narva mnt 29
    10120 Tallinn

Inglise keele olümpiaadi lõppvoor 11. - 12. märtsil 2005
Tallinna Pedagoogikaülikoolis.