2004/2005. õa. \ ÕPPEAINED \ Saksa keel

Saksa keel


üleriigiline juhend ja üleriigilises lõppvoorus osalenute tulemused on aadressil http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

10. - 12. klassi õpilaste kirjalike tööde esitamise tähtaeg
             24. jaanuar 2005

Tööd esitada aadressil:
      Saksa keele olümpiaad
      Filoloogiateaduskonna keelekeskus
      Tallinna Pedagoogikaülikool
      Narva mnt 29
      10120 Tallinn

Saksa keele olümpiaadi lõppvoor 11.- 12. märtsil 2005
Tallinna Pedagoogikaülikoolis.