2004/2005. õa. \ ÕPPEAINED \ Lingvistika

Lingvistika


Üleriigiline juhend ja tulemused on aadressil
http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

9. - 12. klassi õpilaste lingvistika lahtisel võistlusel
           osalemiseks registreerimise tähtaeg 24. märts 2005
           Lingvistika lahtine võistlus 2. aprill 2005

Info registreerimise kohta:
    renate.pajusalu@ut.ee
või telef 7375 941

Lingvistikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 14. - 15. mai 2005