2004/2005. õa. \ ÕPPEAINED \ Filosoofia

Filosoofia


Üleriigiline juhend ja tulemused on aadressil
http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste esseede esitamise tähtaeg
            01. märts 2005

Tööd esitada aadressil:
       leoluks@hot.ee

Filosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 1. - 4. aprillil Tartus