2004/2005. õa. \ ÕPPEAINED \ Informaatika

Informaatika


Üleriigiline juhend ja tulemused on aadressil
http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele toimub olümpiaadi
   koolivoor           20. novembril 2004   
   piirkonnavoor     18. detsembril 2004   
   üleriigiline voor   19. - 20. veebruaril 2005