2016/2017. õa \ ÕPPEAINED \ EESTI KIRJANDUS

EESTI KIRJANDUS

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Eesti kirjanduse olümpiaad toimub kolmes vanuseastmes  (7. - 8. klass, 9. - 10. klass ja 11. - 12. klass). Eelvooru tööna kirjutavad 9. - 12.klassi õpilased vastavalt etteantud teemale uurimistöö ja 7. - 8. klassi õpilased arutleva kirjandi. 

Kirjalikud tööd saata hiljemalt 30. jaanuariks 2017 postiaadressile: Kirjandusolümpiaad Eesti kirjanduse ja teatriteaduse osakond Tartu Ülikool Ülikooli 16 (ruum 111), 51014 Tartu.

Lisaks paberköites versioonile tuleb uurimistöö fail üles laadida TÜ teaduskooli eesti kirjanduse olümpiaadi kodulehele aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/eesti-kirjandus.

Eesti kirjanduse olümpiaadi lõppvoor toimub 10. - 11. märtsil 2017 Tartu Ülikoolis.