2016/2017. õa \ ÕPPEAINED \ FILOSOOFIA

FILOSOOFIA

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Filosoofiaolümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2017 aadressile  leoluks@hot.ee

Filosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 23. - 26. märtsil 2017 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline filosoofiaolümpiaad toimub  25. -28. mail 2017. aastal Hollandis.