2016/2017. õa \ ÕPPEAINED \ USUNDIÕPETUS

USUNDIÕPETUS

Usundiõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Usundiõpetuse olümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 6. veebruar 2017.

Tööd esitada aadressile raudvassarl@gmail.com

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub 17. - 18. märtsil 2017 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee