2016/2017. õa \ ÕPPEAINED \ INIMESEÕPETUS

INIMESEÕPETUS

Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  http://teaduskool.ut.ee

Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor toimub 15. veebruaril 2017 (elektooniline)  ja üleriigiline lõppvoor 26. aprillil 2017 Tallinnas.