2016/2017. õa \ ÕPPEAINED \ LOODUSTEADUSED

LOODUSTEADUSED

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Loodusteaduste olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 11. veebruaril 2017 Tallinna Pae Gümnaasiumis

Registreerimine Tallinna piirkonnavoorus osalemiseks kuni 1. veebruar 2017 aadressil p.alonov@pae.tln.edu.ee (vt juhendist registreerimistingimusi)

Loodiusteaduste olümpiaadi esimese vooru (piirkondliku olümpiaadi) esialgsed tulemused avalikustatakse TÜ Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid hiljemalt 6. märtsil 2017.

Loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor toimub 22 - 23. aprillil 2017 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee