2016/2017. õa \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor 6. - 7. klasside õpilastele toimub 11. jaanuaril 2017 ajavahemikus kell 10.00 - 14.00. 

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub 12. jaanuaril 2017 kell 12.00 - 14.00. 

Tallinna piirkonnavoor 6. - 12. klasside õpilastele toimub 4. veebruaril 2017 Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis.

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor gümnaasiumide õpilastele toimub 4. - 5. märtsil Tartus ja põhikoolide õpilastele 19. - 20. mail (toimumiskoht teatatakse hiljem). Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad toimub  23. - 30. juuli 2017 Suurbritannias.