2016/2017. õa \ ÕPPEAINED \ GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Geograafiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 15. novembril 2016 koolides. 

NB!  Tallinna piirkonnavoor toimub 2016/2017. õppeaastal kolmes koolis:

7.  klasside õpilastele 10. detsembril 2016 kell 9.00 - 11.30 Tallinna Reaalkoolis,

8. klasside õpilastele 10. detsembril 2016 kell 12.00 - 14.30 Tallinna Reaalkoolis,

9. klasside õpilastele 10. detsembril 2016 kell 9.00 - 11.30 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis,

10.-12. klasside õpilastele 10. detsembril 2016 kell 12.00 - 14.30 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis,

vene õppekeelega koolide 7. - 12. klasside õpilastele 10. detsembril 2016 kell 9.00 - 11.30 Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis,

NB!  Piirkonnavoor on kõikide klasside (7. - 12.kl) õpilastele elektrooniline.

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 7. - 12. klasside õpilastele 5. - 6. mail 2017.

Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad toimub  2017. aasta suvel Belgradis.