KEEMIA

Keemiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Keemia lahtine võistlus toimub 5. novembril 2016.

Ülelinnaline koolivoor toimub 12. detsembril 2016.

Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 21. jaanuaril 2017 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

Keemiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 31.märts - 1. aprill 2017 Tartus. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klassi õpilased. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna HaridusametInfo sõidu korralduse kohta on aadressil http://olympiaadid.haridus.ee 

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoorudes (üleriigiliselt) hästi osalenud 8. klassi õpilastele toimub huvipäev Tartus 14. aprillil 2017. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab keemiaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid > keemia.  Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi korraldab Tallinna Haridusamet (vt Teade huvipäeval osalejatele).

Rahvusvaheline keemiaolümpiaad toimub 6. - 15. juuli 2017 Tais.