2016/2017. õa \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Füüsika lahtine võistlus toimub laupäeval, 26. novembril 2016.

Füüsikaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor toimub teisipäeval, 6. detsembril 2016.

Füüsikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub laupäeval, 28. jaanuaril 2017 Tallinna Reaalkoolis.

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 15. - 16. aprillil 2017 Tartus.

Astronoomia lahtine võistlus toimub 16. aprillil 2017 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile(lõppvooru) ja astronoomia lahtisele võistlusele korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad toimub 2017. aastal Indoneesias.