2016/2017. õa \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel    http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Informaatika lahtine võistlus toimub 17. - 23. oktoober 2016 (vt juhendit).

Informaatikaolümpiaadi eelvoor toimub laupäeval, 19. novembril 2016 Tallinna Reaalkoolis.

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor  18. - 19. veebruaril 2017 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisse lõppvooru korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad toimub 

28. juuli - 4. august 2017 Iraanis.