2016/2017. õa \ ÕPPEAINED \ MAJANDUS

MAJANDUS

Majandusolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Majandusolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 11. märtsil 2017 Tallinna Reaalkoolis.

Üleriigiline lõppvoor toimub 10. - 12. klasside õpilastele 13. aprillil 2017 Tallinnas.