2016/2017. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA \ TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TALLINNA PIIRKONNAVOOR

Piirkondadest laekunud matemaatikaolümpiaadi protokollide alusel määras üleriigiline ¾ürii igas klassis punktisumma alampiiri, millest alates kuuluvad tööd ¾ürii poolt ülehindamisele ühtsete kriteeriumite põhjal.

Üleriigilise ¾ürii poolt määratud punktisummade alampiirid klasside kaupa:

12. klass -17 punkti, 11. klass - 20 punkti, 10. klass - 19 punkti, 9. klass - 24 punkti, 8. klass - 21 punkti, 7. klass - 24 punkti.

17. veebruaril edastasime üleriigilisele ¾üriile need Tallinna õpilaste tööd, mis said komisjoni poolt vähemalt ¾ürii määratud alampiiri jagu punkte. Üleriigiline ¾ürii hindab omalt poolt piirkondadest saabunud tööd, vajadusel ühtlustab tulemused ühtsete kriteeriumite alusel.

Matemaatikaolümpiaadi üleriigilisele lõppvoorule kutsutute (9. - 12.kl) nimekiri ja huvipäevale kutsutute (7. - 8.kl) nimekiri avalikustatakse TÜ Teaduskooli kodulehel hiljemalt 6. märtsil.

Tallinna õpilaste sõidu olümpiaadi üleriigilisele lõppvoorule (8. - 9. aprill) ja huvipäevale (14. aprill) korraldab Tallinna Haridusamet.

Info sõidu korralduse kohta olümpiaadi lõppvooru ja huvipäevale tehakse teatavaks hiljemalt nädal enne olümpiaadi ja huvipäeva toimumist.