2004/2005. õa. \ ÕPPEAINED \ Füüsika \ ÜLERIIGILINE VOOR

ÜLERIIGILINE VOOR


üleriigiline juhend ja üleriigilises lõppvoorus osalenute tulemused on aadressil http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid