2004/2005. õa. \ ÕPPEAINED \ Vene keel emakeelena

Vene keel emakeelena


Üleriigiline juhend ja üleriigilises lõppvoorus osalenute tulemused on aadressil: http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

9. - 12. klassi õpilaste kirjalike tööde esitamise tähtaeg 01. detsember 2004

Tööd esitada aadressil:
     Olümpiaad
     Vene keele õppetool
     Tartu Ülikool
     50409 Tartu

Vene keel emakeelena olümpiaadi üleriigiline lõppvoor 13. - 14. märtsil 2005 Tartus.