PIIRKONNAVOORInformaatikaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused on

aadressil  www.ttkool.ut.ee/olympiaadid