2004/2005. õa. \ ÕPPEAINED \ Eesti keel võõrkeelena

Eesti keel võõrkeelena


Üleriigiline juhend ja üleriigilises lõppvoorus osalenute tulemused on aadressil http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

10. - 12. klasside õpilaste uurimistööde esitamise tähtaeg 10. jaanuar 2005

Tööd esitada aadressil:
Eesti keele kui võõrkeele õppetool
Narva mnt 29
10120 Tallinn  

või eletrooniliselt aadressil  elle.sormus@tpu.ee

Eesti keel võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 21. - 22. märtsil
Tallinna Pedagoogikaülikoolis.