2005/2006. õa \ ÕPPEAINED \ ÕPIOSKUSED \ KOOLIVOOR 2006

KOOLIVOOR 2006


Üleriigilise õpioskuste võistluse Tallinna koolivoor toimub 02.mai - 16.mai 2006.

Koolid edastavad kõikide võistkondade kirjalikud ülesannete vastused Haridusametile hiljemalt 16. mail 2006.