2006/2007. õa \ ÕPPEAINED \ EESTI KEEL VÕÕRKEELENA

EESTI KEEL VÕÕRKEELENA


Üleriigiline juhend ja olümpiaadil osalenute tulemused on aadressil  http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

10. - 12. klasside õpilaste kirjalike tööde (intervjuu) esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2007.

Tööd esitada aadressil:
Praktilise eesti keele lektoraat
Tallinna Ülikool
Narva mnt 29
10120 Tallinn

Eesti keel võõrkeelena olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 21. - 22. märtsil 2007 Tallinna Ülikoolis.