2006/2007. õa \ ÕPPEAINED \ VENE KEEL EMAKEELENA

VENE KEEL EMAKEELENA


Üleriigiline juhend ja olümpiaadil osalenute tulemused on aadressil  http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

Olümpiaad toimub 9. - 12. klasside õpilastele.

Esimese vooru kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 1. detsember 2006.

Tööd esitada aadressil:
Vene keel emakeelna olümpiaad
Vene keele õppetool
Tartu Ülikool
Näituse 2 - 27
50409 Tartu

Vene keel emakeelena olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 13. - 14. märtsil 2007 Tartus.