2006/2007. õa \ ÕPPEAINED \ SOOME KEEL

SOOME KEEL


Üleriigiline juhend ja olümpiaadil osalenute tulemused on aadressil 
http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

Olümpiaad on mõeldud soome keelt võõrkeelena õppivatele 10. - 12. klasside õpilastele.

Olümpiaadil osalemiseks registreerimise tähtaeg on 16. märts 2007.

Registreerimine aadressil:
Järvi Lipasti
Soome Instituut
telef  7427 319
või  jarvi.lipasti@finst.ee

Soome keele olümpiaad toimub 30. märtsil 2007 Tartus.