2006/2007. õa \ ÕPPEAINED \ FILOSOOFIA

FILOSOOFIA


Üleriigiline juhend ja olümpiaadil osalenute tulemused on aadressil  http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

Põhikoolide ja gümnaasiumide õpilaste eelvooru tööde (esseede) esitamise tähtaeg on 1. märts 2007.

Tööd esitada aadressil:
leoluks@hot.ee

Fiolosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 29. märts - 1. aprill 2007 Tartus.