2006/2007. õa \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA


Üleriigiline juhend ja olümpiaadil osalenute tulemused on aadressil  http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

Koolivooru korraldab üleriigiline ¾ürii 18. novembril 2006 informaatika - ja matemaatikaõpetajate abiga koolides, kus on võimalus võistlus läbi viia ja selle korraldamiseks avaldatakse soovi.
Koolivooru korraldamissoovist teatada hiljemalt 3. novembril 2006 üleriigilisele ¾üriile.

Piirkonnavoor toimub 16. detsembril 2006 üleriigilise ¾ürii poolt määratud koolides.

Üleriigiline lõppvoor toimub 17. - 18. veebruaril 2007 Tartus.